СВЕТОТ НА ПАБОВИТЕ


Германскиот "паб". Од најситното село до најголемиот град сите знаат за "пабот". Постојат многу предрасуди и стереотипи кои ги оцрнуваат овие германски пабови и затоа овој филм е за да ги проистражи овие ситни места во германските градови и да се запознае со луѓето кои ги трошат нивните денови зад овие врати.