СЛОНОТ


„Слонот“ е краток филм од режија на Били Д. Базиран врз егзистенцијална драма напишана од Давид Д. Мука кој ја игра и главната улога во филмот. Филмот не носи на кратко патување во напуштен магацин, кадешто се развива еден филозофски дијалог помеѓу два мошне различни но истовремено и слични ликови. За време на една вжештена дискусија ние сведочиме на еден суптилен но и истовремено грандиозен судир на двајца ликови кои поставуваат битни прашања околу животот, смртта и се помеѓу. Тензијата постепено се зголемува до точка кадешто таа скоро може да се почувствува како трето битие помеѓу ликовите, повикувајќи ги двата лика истовремено. Целата приказна е изградена врз концептот на тајните, забележувајќи колку е фасцинантно дека најопасните се тие кои ги чуваме од себе. Климаксот е изненадувачки и поттикнува на размислување и ако му е дадено правилно внимание при крајот на филмот, човек може да се запраша што точно значи актот на имање идентитет.