ШТО КРИЕ ДОЖДОТ


Внатрешен немир за време на првиот ден на интернационален студент во странство.