ПРОЛЕТНИ ЛИСЈА


Еми сака да ја продаде нејзината стара гитара, незнаејќи дека си има работа со манијак.