ПРЕДАВНИЧКО СРЦЕ


Еден човек се одлучува да го убие старецот со којшто живее, верувјаќи дека на овој начин ќе се отстрани од огромната психолошка болка која тој му ја предизвикува.