Кратки Играни Филмови

ПРЕДАВНИЧКО СРЦЕ (9’00)

реж. Хуан Антонио Чаверо Брионес
програма: Кратки Играни
Шпанија

СЛОБОДА, РОМАНИЈА (9’35)

реж. Тимоти Шош, Мартон Наги
програма: Кратки Играни
Рооманија

НАДВОР (5’23)

реж. Зак Гулд
програма: Кратки Играни
Ирска

КАДЕ Е КУЌАТА НА ТАТКО МИ? (12’24)

реж. Педро Фуркуим
програма: Кратки Играни
Бразил

ГАВРАН

реж. Амирали Масоми
програма: Кратки Играни
Иран

ДЕЦА СОНУВААТ БУДНИ (16’58)

реж. Хана Пишчевиќ
програма: Кратки Играни
Србија