ГАВРАН


Странец пристигнува во нова маало во кое сите луѓе се во потрага по крадец.